OneNote 2016 - Grundkurs

OneNote 2016 - Grundkurs

25 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

I OneNote - Grundkurs får du lära dig att arbeta med digitala anteckningar och att samla all information som text, bild och video som kan ingå i ett projekt. I OneNote kan du enkelt integrera andra program såsom Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i programmet och visar hur du kan använda det för att dela anteckningar med andra för gemensamma redigeringar.

I utbildningen ingår även extramaterial.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Innehåll

 • Grundinställningar och navigering i OneNote 2016
 • Att skapa, spara, öppna, stänga eller ta bort anteckningsböcker
 • Att växla mellan olika anteckningsböcker
 • Att skapa, flytta, gruppera eller ta bort avsnitt och sidor
 • Att skriva och formatera texter
 • Att skapa numrerade listor
 • Att använda sidmallar för att skapa enhetliga sidor
 • Att tagga anteckningar med flaggor
 • Taggningssymboler
 • Sökningsfunktionen
 • Att infoga objekt från Officeprogrammen eller Internet
 • Att infoga e-post från Outlook
 • Att skapa uppgifter i OneNote som visas i Outlook
 • Att skicka e-post från OneNote
 • Att länka mötesanteckningar
 • Tillgänglighet, behörighet och att dela anteckningsböcker med andra
 • Redigeringshistorik

Delmoment

0. Introduktion till kursen OneNote 2016 - Grundkurs

Utbildare Karin Estmark presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

1. Att skapa anteckningsböcker

I delmomentet får du lära dig några av programmets grundinställningar och Karin visar hur du skapar och sparar anteckningsböcker.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

2. Att lägga till avsnitt och sidor

I delmomentet går Karin igenom hur du lägger till och namnger avsnitt och sidor i din anteckningsbok. Hon visar även hur du kan flytta eller gruppera dem.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

3. Att skriva och formatera text

I delmomentet visar Karin hur du skriver och formaterar texter och hur du kan arbeta med mallar för att spara tid.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

4. Att tagga anteckningar

I delmomentet tar Karin upp hur du taggar anteckningar genom att använda flaggor.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

5. Att söka innehåll

I delmomentet går Karin igenom sökfunktionen i programmet.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

6. Att infoga objektProva!

I delmomentet visar Karin hur du infogar objekt från Officeprogrammen eller Internet i din anteckningsbok.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

7. Att integrera med Outlook

I delmomentet visar Karin hur du bifogar mötesanteckningar mellan OneNote och Outlook.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

8. Att dela anteckningar med andra

I delmomentet tar Karin upp hur du delar anteckningar med andra, hur du kan se vilka ändringar som är gjorda samt vem av dina kollegor som har gjort vad.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen OneNote 2016 - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen OneNote 2016 - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
OneNote 2016 - Grundkurs 528 1 795.0 Lägg i varukorg

Kontakt